lxzdy123 的博客
     我很懒,什么也没留下
频道栏目

查询

标题 作者

最新评论
暂未添加该信息。

最新图库
暂未添加该信息。

博客统计
 • 今日数:0
 • 文章数:3
 • 收藏数:0
 • 图片数:0
 • 评论数:0
 • 开设时间:2006-3-8
 • 更新时间:2006-3-13

 • 最新链接
  暂未添加该信息。


  订阅本站的 RSS 2.0 新闻组


  lxzdy123主页 >> 文章 >> 教育随笔 >> 浏览信息《注册码》

  教育随笔 | 评论(0) | 阅读(2456)
  查看详细访友列表 留下您的访问印记

  星期一   晴天 
  主题 注册码

  阿达连连看2005 V5.05注册码
  注册名(卡号): 009644162
  注册码(密码): 2838008113 这个网上已经有人反映能用!!
  注册名:190420
  注册码:6762313553

  UltraISO(软碟通) Media Edition v7.5.6.1045 多国语言版
  Name:Gilbert Davis
  Code:4434-8CB4-ECAB-06E0

  Ultra ISO 7.5ME
  Name: Wolfgang Jacobsen Serial: 92BD-1453-E0A0-7160
  Advanced RAR Password Recovery
  83296730531875-DBCXPBUUDKCUEENM


                                                                                          
              

  豪杰超级解霸v9注册码

              

  补丁用于豪杰超级解霸V9正式版注册补丁。
              使用方法:单击浏览 找到文件目录 默认目录是
              C:\Program Files\Herosoft\Hero 9\MPEGSYS.dll 单击确定即可注册
              注意:应用本补丁前请打开防火墙断开网络。
              补丁下载地址:http://www.zhucema.com/hj-v9.rar

              
              

  变速精灵XP1.60注册码

              

  注册名:刘志明
              注册码:37418482a22a2f92

              
              

  卡巴斯基注册码

              

  KEY.KEY为新增卡巴斯基5.0.227官方正式中文版单机版KEY《电脑迷》版!
              卡巴斯基key下载地址

              
   
  ACDSee 7.0.43 PowerPack 注册码
  42WD2K-VKKCL-9GMRZC-3XKX3MD
  4XCDVK-6XYY6-V26M69-HLZXFFJ
  4TTD5K-Q9ZPJ-78HMDB-HXPPYKD
  4YHD5K-T5PKD-VRCPGG-3BN7JH2
  4SPD2K-SK43V-LKNR57-3CTZP85
  4SHD7K-97C85-B27CMK-DHWNGCY
  4VBD3K-NCVTT-QYY2ZN-HNNK65P

  本站不能保证以下全能用,只提供各位测试一下吧,能用的话也不用谢谢我,请有经济条件的朋友支持国产的正版软件!

  使用下列序列号和ID安装瑞星2005,装好后用可升级的8位ID设置升级,你会发现一路畅通。不需要使用按钮突破工具的哟!
  安装序列号:RIUEKR-EKNBL6-JLE9D0-9QD200
  安装ID:4AJRY64DNA4G

  没升的发个给大家:
  UAKSD85J

  52LDJG-Q9LBCT-6ACQS2-R30320 RCEXAGU5

  瑞星2005序列号


  RIUEKR-EKNBL6-I5E9XO-9QDZ00
  UAKSD85J
  RIUEKR-EKNBL6-JLE950-9QD200
  RIUEKR-EKNBL6-I5E9TX-9QD200
  RIUEKR-EKNBL6-ILE9E0-9QD200
  RIUEKR-EKNBL6-ILE9UG-9QD204
  RIUEKR-EKNBL6-ILE9LG-9QDI04
  RIUEKR-EKNBL6-JLE9WX-9QD204
  RIUEKR-EKNBL6-ILE9HO-9QDZ04
  RIUEKR-EKNBL6-J5E900-9QD200
  RIUEKR-EKNBL6-JLE9TX-9QD200
  RIUEKR-EKNBL6-JLE9TO-9QDZ04
  RIUEKR-EKNBL6-J5E9XX-9QDI04
  RIUEKR-EKNBL6-JLE9FX-9QD204
  RIUEKR-EKNBL6-JLE97G-9QD200
  RIUEKR-EKNBL6-JLE9UG-9QDI04
  RIUEKR-EKNBL6-ILE9E0-9QD204
  RIUEKR-EKNBL6-I5E9ZX-9QDZ04
  RIUEKR-EKNBL6-ILE96G-9QDI04
  RIUEKR-EKNBL6-J5E9FX-9QD200
  RIUEKR-EKNBL6-I5E9MG-9QDZ04
  RIUEKR-EKNBL6-J5E9DX-9QD204
  RIUEKR-EKNBL6-JLE9PX-9QD200
  RIUEKR-EKNBL6-I5E9XX-9QD204
  RIUEKR-EKNBL6-JLE9XG-9QDZ04

  瑞星个人防火墙
  36RDFV-PQMJ3W-M65EGV-RN4200
  4AJRY64DNA4G

   

  M1XERFIS UAMVB9XQ UAGZBGMG RCQVDI4U UARVCHXG RCQVDA49 UA27G8SD RBHVAZHP M1E3AQ1I RCQXB7C5 M1B3FP4T UAJSCGGN UAGVCA3H RCESBD7Q RCCWD7QV RCVXE19F UAGZC86B RCHVF64Q UAGVAS1G EBEH3YT5 EBEH44XP UAGUAHJV RCQVD7II UA27HICS RCHVEEGH UAGVD1UE UAERC3IG RCHVCZAD UAGVBKR7 UAJSANET EBEH3KFR RCQXAHJX M1B3CWCU RCQSADRR UAJSCY85 RCCWCG7H UARVB3AL RCQSADRR RCVXE8F1 UAWUQESQ UA27FEAN RCQXAZ31 RCHVAGB5 RCHVFWIR UAGZAL1V RCHVE27Z UAKSAZXB RCCWBVUK UARVB258 UA27E35H RCVXEFVY UAGUADT4 M1E3AJ8U RCESASNN UA27G5DG RCHVEEGH RC2YWGUD RCQVCXLV RCQVDGZ1 RCRSIMJ7 RCCWAQTD UAKSC4G4

  瑞星网络版序列号

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
  20服务器,60客户端3PVQNT-5JP184-9R8IJB-1F9108
  10服务器,14338客户端WS1H3W-WUWUU9-JL1D3Q-SF9108
  10服务器,100客户端86CEWS-WR44SP-6DGDR4-DAF008
  10服务器,50客户端WS1H3W-PLWUU9-JL1D3Q-SF9108
  10服务器,14338客户端WS1H3W-wuWUU9-JL1D3Q-SF9108
  24服务器,16736客户端2RE9VM-WUC1QA-51MA0T-DR9108
  115服务器,106客户端P28FLA-L0VCQL-BB8NM7-HJA108

   

  下面是瑞星升级ID号,大家可以试一下,成功后瑞星软件就和正版一样,可设定自动检测升级文件全自动升级,或点击在线升级按钮就可升级。

  RCIWSKSTRCJ8I6D3RCKJXK8PRCJZU1V4RCXX58FERCNCQ7YK
  RC9T4DMHRC63VEXURCDHLIZ4RCPKMG43RCP69DV1RCDTF2AV
  RCUVQV5KRC4ID72DRC2TSG5PRCWJJUL2RCMTU8XURCDEJSMB
  RC27GY6VRC6LG8RTRC1NZJJXRCHV3T81RCDHLIZ4RCPKMG43
  RCP69DV1RCDTF2AVRCUVQV5KRC4ID72DRC2TSG5PRCWJJUL2
  RCMTU8XURCDEJSMBRC27GY6VRC6LG8RTRC1NZJJXRCHV3T81

  如果不行,可能是安装瑞星的序列号不正确:
  不要以R35200结尾的序列号!
  下面这几个序列号都可以试试:
  RIUEKR-EKNBL6-JLE9D0-9QD200
  U0I26A-W84GHI-NR8KSB-SU9500
  77PUHE-QPV6KB-ME6JS3-KM5200
  W13KIE-NP8U4J-LV82S3-VH9900

  如果还是不行,就是朋友你运气不好了,因为ID号使用人太多会失效,赶紧试吧。

  可能有些人升不了级请用以下序列号
  2004正式版:
  序列号:PREWQ0-V6JNV8-7HVKSG-CU5200
  ID:4ALNMIDVWA41
  2004下载版:DNNN4C-BCUT13-2S4DS7-N8D200
  用户ID:W2Q2KKGRL5VK
  2005测试版
  序列号:7KB816_QT2SP9_MF3JRL_2UD200
  用户ID:W2V2ZM3BFZIA
  2005版防火墙
  序列号:36RDFV-PQMJ3W-M65EGV-RN4200
  用户ID:4AJRY64DNA4G
  序列号:JUQVN2CWEFLPJ7JAC3Q23200
  ID:RCQSABD2
  序列号:U0I26A-W84GHI-NR8KSB-SU3700
  ID:RCHVI763
  序列号:WS1H3W-PWUMU9-JL1D3Q-SF9108
  ID:UBEVAK9G
  序列号:U0I26A-W84GHI-NR8KSB-SU9600
  ID:RCVUL38G
  序列号:52LDJG-Q9LBCT-6ACQS2-R30500
  ID:RCEXBGXF
  序列号:U0I26A-W84GHI-NR8KSB-SU2700
  ID:RCHVHSD5
  序列号:0HM282-5BC8d3-U5MMd1-I20000
  ID:RBFJDE8H
  M113DG9KU133DU95M1P3DKLTT1F3DPH2M1P3D8A9M1D3DTQB
  M14HZPRPU193DQZVM1MHZVC9M1I3DTS5M1P3DX29M123DHFT
  M1S3DH4SM1T3DV8SM1D3DJVNM1A3D3BWM1BIASCAM1MIAUBF
  M1F3DNDTM1L3D8Y7M1THZEEDT183DBARM1MIA11HM113DXGY

  可能有些人升不了级请用以下序列号
  2004正式版:
  序列号:PREWQ0-V6JNV8-7HVKSG-CU5200
  ID:4ALNMIDVWA41
  2004下载版:DNNN4C-BCUT13-2S4DS7-N8D200
  用户ID:W2Q2KKGRL5VK
  2005测试版
  序列号:7KB816_QT2SP9_MF3JRL_2UD200
  用户ID:W2V2ZM3BFZIA
  2005版防火墙
  序列号:36RDFV-PQMJ3W-M65EGV-RN4200
  用户ID:4AJRY64DNA4G
  产品序列号:77PUHE-QPV6KB-ME6JS3-KM5200
  用户安装ID:W28CYL3L84PR

  产品序列号:V6LGRK-FGLDVL-3T49RL-V15200
  用户安装ID:W15CF5MCFWRQ

  产品序列号:TV3MI2-N6GTCG-LQL8S5-7L5200
  用户安装ID:W1QC96MXA8L4

  产品序列号:V5V0WL-NGFHWU-DT2VRM-N45200
  用户安装ID:W15CV5M3GF6Q
  52LDJG-Q9LBCT-7ACQS2-R35200
  用户安装ID:4AJRY64DNA4G
  4A7I9W-92HTIF-R8UWSM-FK5200
  用户安装ID:W2PC4VRZFZ4D
  W13KIE-NP8U4J-LV82S3-VH5200
  用户安装ID:W15CF5MCFWRQ
  TV3MI2-N6GTCG-LQL8S5-7L5200(OEM版)
  用户安装ID:W1QC96MXA8L4
  77PUHE-QPV6KB-ME6JS3-KM5200(下载版)
  用户安装ID:W28CYL3L84PR瑞星杀毒软件2004序列号:
  U0I26A-W84GHI-NR8KSB-SU5200
  网站授权ID:W15CV5M3GF6Q
  AQPDTU-INE2N7-CLQWS9-N15200
  用户安装ID:W242YECZ28JF
  FS971I-3WR80C-GWTUSN-G55200
  用户安装ID:W2Q26CGX7UYP
  92Q40U-R9M8P7-EIFUSA-PI5200
  用户安装ID:W232L1MQXHQA
  5EPEUT-1EMRNF-0AKSS2-WR5200
  用户安装ID:W2X2E2GPQ9Q1 2003正式版序列号:
  36RDFV-PQMJ3W-M65EGV-RN4200
  HWGQTQ-KATWF6-D3NQDL-R04200
  HNTQPT-4AWW67-13718L-HC4200
  JUQVN2-CWEFLP-J7JAC3-Q23200
  AKSDFF-76DSSF-672742-ME1300
  111111-222222-333333-440200
  V0S09D-Q2TUd3-IA2Td1-620000
  PLJKAB-FLI8d3-EJBBd1-020000
  69282O-MTVF38-285KA5-440200安装序列号:
  VV4NG7-6O31d3-LGLFd1-A20000
  DW1264-YGAGd3-P81Vd1-420000
  8M4J93-S38Xd3-H9K0d1-220000
  OJ7LS2-Y1TTd3-RQCCd1-X20000
  KHLBWV-H0VCd3-QGAYd1-K20000
  0HM282-5BC8d3-U5MMd1-I20000
  60FRJI-HPAXd3-2GHKd1-920000
  YV6JII-0P53d3-RSXNd1-020000
  3PVQNT-5JP184-9R8IJB-1F9108
  DLL220-JFD98G-4S24S4-NJ5200
  UAGZBHMS

  0HM282-5BC8d3-U5MMd1-I20000
  EBEH3WE3

  W13KIE-NP8U4J-LV82S3-VH2005
  UAE6AFZC

  U0I26A-W84GHI-NR8KSB-SU4700
  UARVAE86

  JUQVN2-CWEFLP-J7JAC3-Q232O0
  RCHVCWQG

  U0I26A-W84GHI-NR8KSB-SU9400
  RCRSH8P6

  52LDJG-Q9LBCT-7ACQS2-R37300
  RCESAN69

  HWGQTQ-KATWF6-D3NQDL-R04200
  RCHVBVL7

  PLJKAB-FLI8d3-EJBBd1-020000
  RCHVD8ER

  52LDJG-Q9LBCT-6ACQS2-R30340
  RBFVEH6T

  U0I26A-W84GHI-NR8KSB-SU3700
  RCQVCW3G

  QTT8R8-VA73VI-7JGKS3-CN5200
  RCHVDD9T

  U0I26A-W84GHI-NR8KSB-SU5800
  RCQXAR1K

  W13KIE-NP8U4J-LV82S3-VH9300
  UAKSD5RD

  瑞星2004升级ID
  RCRKDNBQRCI6A944RCLPT3GARC4GFHMNRCY3WSBQRCMMJHH1RCX3MEG4RCEWMTEIRCGPVKXRRC316SVBRC2R3BSLRCN9ILZ7

  W13KIE-NP8U4J-LV82S3-VH9800
  UARVAE86
  W13KIE-NP8U4J-LV82S3-VH2990
  UAERB5R9
  52LDJG-Q9LBCT-6ACQS2-R34600
  RCCWBQ4A
  W13KIE-NP8U4J-LV82S3-VH3990
  UAERC3IG
  52LDJG-Q9LBCT-7ACQS2-R30301
  RCCWCYEE
  52LDJG-Q9LBCT-7ACQS2-R30301
  RCCWCYEE
  U0I26A-W84GHI-NR8KSB-SU9900
  RCRSHYEU
  U0I26A-W84GHI-NR8KSB-SU3800
  RCQVD3IE

  2004正式版:
  序列号:PREWQ0-V6JNV8-7HVKSG-CU5200
  ID:4ALNMIDVWA41
  2004下载版:DNNN4C-BCUT13-2S4DS7-N8D200
  用户ID:W2Q2KKGRL5VK
  2005测试版
  序列号:7KB816_QT2SP9_MF3JRL_2UD200
  用户ID:W2V2ZM3BFZIA
  2005版防火墙
  序列号:36RDFV-PQMJ3W-M65EGV-RN4200
  用户ID:4AJRY64DNA4G
  瑞星至少隔5天才能升一次级,注意哦

  序列号:JUQVN2CWEFLPJ7JAC3Q23200
  ID:RCQSABD2
  序列号:U0I26A-W84GHI-NR8KSB-SU3700
  ID:RCHVI763
  序列号:WS1H3W-PWUMU9-JL1D3Q-SF9108
  ID:UBEVAK9G
  序列号:U0I26A-W84GHI-NR8KSB-SU9600
  ID:RCVUL38G
  序列号:52LDJG-Q9LBCT-6ACQS2-R30500
  ID:RCEXBGXF
  序列号:U0I26A-W84GHI-NR8KSB-SU2700
  ID:RCHVHSD5
  序列号:0HM282-5BC8d3-U5MMd1-I20000
  ID:RBFJDE8H

  M113DG9KU133DU95M1P3DKLTT1F3DPH2M1P3D8A9M1D3DTQB
  M14HZPRPU193DQZVM1MHZVC9M1I3DTS5M1P3DX29M123DHFT
  M1S3DH4SM1T3DV8SM1D3DJVNM1A3D3BWM1BIASCAM1MIAUBF
  M1F3DNDTM1L3D8Y7M1THZEEDT183DBARM1MIA11HM113DXGY

  产品序列号:77PUHE-QPV6KB-ME6JS3-KM5200
  用户安装ID:W28CYL3L84PR

  产品序列号:V6LGRK-FGLDVL-3T49RL-V15200
  用户安装ID:W15CF5MCFWRQ

  产品序列号:TV3MI2-N6GTCG-LQL8S5-7L5200
  用户安装ID:W1QC96MXA8L4

  产品序列号:V5V0WL-NGFHWU-DT2VRM-N45200
  用户安装ID:W15CV5M3GF6Q
  52LDJG-Q9LBCT-7ACQS2-R35200
  用户安装ID:4AJRY64DNA4G
  4A7I9W-92HTIF-R8UWSM-FK5200
  用户安装ID:W2PC4VRZFZ4D
  W13KIE-NP8U4J-LV82S3-VH5200
  用户安装ID:W15CF5MCFWRQ
  TV3MI2-N6GTCG-LQL8S5-7L5200(OEM版)
  用户安装ID:W1QC96MXA8L4
  77PUHE-QPV6KB-ME6JS3-KM5200(下载版)
  用户安装ID:W28CYL3L84PR瑞星杀毒软件2004序列号:
  U0I26A-W84GHI-NR8KSB-SU5200
  网站授权ID:W15CV5M3GF6Q
  AQPDTU-INE2N7-CLQWS9-N15200
  用户安装ID:W242YECZ28JF
  FS971I-3WR80C-GWTUSN-G55200
  用户安装ID:W2Q26CGX7UYP
  92Q40U-R9M8P7-EIFUSA-PI5200
  用户安装ID:W232L1MQXHQA
  5EPEUT-1EMRNF-0AKSS2-WR5200
  用户安装ID:W2X2E2GPQ9Q1 2003正式版序列号:
  36RDFV-PQMJ3W-M65EGV-RN4200
  HWGQTQ-KATWF6-D3NQDL-R04200
  HNTQPT-4AWW67-13718L-HC4200
  JUQVN2-CWEFLP-J7JAC3-Q23200
  AKSDFF-76DSSF-672742-ME1300
  111111-222222-333333-440200
  V0S09D-Q2TUd3-IA2Td1-620000
  PLJKAB-FLI8d3-EJBBd1-020000
  69282O-MTVF38-285KA5-440200安装序列号:
  VV4NG7-6O31d3-LGLFd1-A20000
  DW1264-YGAGd3-P81Vd1-420000
  8M4J93-S38Xd3-H9K0d1-220000
  OJ7LS2-Y1TTd3-RQCCd1-X20000
  KHLBWV-H0VCd3-QGAYd1-K20000
  0HM282-5BC8d3-U5MMd1-I20000
  60FRJI-HPAXd3-2GHKd1-920000
  YV6JII-0P53d3-RSXNd1-020000
  3PVQNT-5JP184-9R8IJB-1F9108
  DLL220-JFD98G-4S24S4-NJ5200
  UAGZBHMS

  0HM282-5BC8d3-U5MMd1-I20000
  EBEH3WE3

  W13KIE-NP8U4J-LV82S3-VH2005
  UAE6AFZC

  U0I26A-W84GHI-NR8KSB-SU4700
  UARVAE86

  JUQVN2-CWEFLP-J7JAC3-Q232O0
  RCHVCWQG

  U0I26A-W84GHI-NR8KSB-SU9400
  RCRSH8P6

  52LDJG-Q9LBCT-7ACQS2-R37300
  RCESAN69

  HWGQTQ-KATWF6-D3NQDL-R04200
  RCHVBVL7

  PLJKAB-FLI8d3-EJBBd1-020000
  RCHVD8ER

  52LDJG-Q9LBCT-6ACQS2-R30340
  RBFVEH6T

  U0I26A-W84GHI-NR8KSB-SU3700
  RCQVCW3G

  QTT8R8-VA73VI-7JGKS3-CN5200
  RCHVDD9T

  U0I26A-W84GHI-NR8KSB-SU5800
  RCQXAR1K

  W13KIE-NP8U4J-LV82S3-VH9300
  UAKSD5RD

  W13KIE-NP8U4J-LV82S3-VH9800
  UARVAE86
  W13KIE-NP8U4J-LV82S3-VH2990
  UAERB5R9
  52LDJG-Q9LBCT-6ACQS2-R34600
  RCCWBQ4A
  W13KIE-NP8U4J-LV82S3-VH3990
  UAERC3IG
  52LDJG-Q9LBCT-7ACQS2-R30301
  RCCWCYEE
  52LDJG-Q9LBCT-7ACQS2-R30301
  RCCWCYEE
  U0I26A-W84GHI-NR8KSB-SU9900
  RCRSHYEU
  U0I26A-W84GHI-NR8KSB-SU3800
  RCQVD3IE


  金山毒霸6和金山毒霸2005的注册码是通用的

  金山毒霸2005通行证、金山毒霸2005序列号:用户名:zhucemazhijia 密码:100200300(5月13日更新)

  金山毒霸6序列号: 106500-010802-439041-996697
  金山毒霸6激活码: igiarpe2

  金山毒霸6序列号: 106500-010802-366732-206489
  金山毒霸6激活码: h448wacy


  金山毒霸6序列号: 106500-010802-357012-206482
  金山毒霸6激活码: vesb98hp


  金山毒霸6序列号: 106500-010802-343652-206481
  金山毒霸6激活码: 3qezpn4b


  金山毒霸6序列号: 106500-010802-337392-206439
  金山毒霸6激活码: gwhjcg86


  金山毒霸6序列号: 106500-010802-331302-206428
  金山毒霸6激活码: me8ti83c


  金山毒霸6序列号: 106500-010802-321252-206468
  金山毒霸6激活码: qyvrwkfu


  金山毒霸6序列号: 106500-010802-511502-206490
  金山毒霸6激活码: hbm2eyri


  金山毒霸6序列号: 106500-010802-509502-206496
  金山毒霸6激活码: si3ijjmt


  金山毒霸6序列号: 106500-010802-507032-206487
  金山毒霸6激活码: 8na5w64u


  金山毒霸6序列号: 106500-010802-505682-206493
  金山毒霸6激活码: ip84k8je


  金山毒霸6序列号: 106500-010802-504182-206482
  金山毒霸6激活码: vtcb8kp4


  金山毒霸6序列号: 106500-010802-503592-206483
  金山毒霸6激活码: cqsrrce9


  金山毒霸6序列号: 106500-010802-497002-206495
  金山毒霸6激活码: gt5jr7ef


  金山毒霸6序列号: 106500-010802-493572-206463
  金山毒霸6激活码: 5acxdzve


  金山毒霸6序列号: 106500-010802-491352-206465
  金山毒霸6激活码: trkirgnh


  金山毒霸6序列号: 106500-010802-487752-206443
  金山毒霸6激活码: 58twe8cr


  金山毒霸6序列号: 106500-010802-480342-206442
  金山毒霸6激活码: xegfe94w


  金山毒霸6序列号: 106500-010802-475192-206489
  金山毒霸6激活码: 6hwuuyri


  金山毒霸6序列号: 106500-010802-759012-206388
  金山毒霸6激活码: kt3vct6j


  金山毒霸6序列号: 106500-010802-756442-206363
  金山毒霸6激活码: 6qer2kbm


  金山毒霸6序列号: 106500-010802-753662-206360
  金山毒霸6激活码: a6rpavkh


  金山毒霸6序列号: 106500-010802-744592-206329
  金山毒霸6激活码: 7gkvhvk8


  金山毒霸6序列号: 106500-010802-868052-206301
  金山毒霸6激活码: x8hr62ib


  金山毒霸6序列号: 106500-010802-865412-206340
  金山毒霸6激活码: sfipcffa


  金山毒霸6序列号: 106500-010802-861172-206376
  金山毒霸6激活码: 6r7rvizv


  金山毒霸6序列号: 106500-010802-858002-206341
  金山毒霸6激活码: 5aesxzum


  金山毒霸6序列号: 106500-010802-855182-206335
  金山毒霸6激活码: 3zmukrg8


  金山毒霸6序列号: 106500-010802-851452-206399
  金山毒霸6激活码: i35ggs97

  金山毒霸6序列号: 106500-010802-849272-206313
  金山毒霸6激活码: 4cckq6tf


  金山毒霸6序列号: 106500-010802-846592-206324
  金山毒霸6激活码: mnnqzesc


  迷你歌词注册码1:
  注册名:MiniLyrics
  注册码:4F2CCF6000CS1SCF
  注册码:4F2CE4F800GGPGGF
  注册码:4F2CF68900CS1SCF

  迷你歌词注册码2:
  注册名:www.weste.net
  注册码:572D289100QQQHQF
  注册码:572D3EAB00GGGFGF
  注册码:572D52E500WWWPWF

  迷你歌词注册码3:
  注册名:bbs.weste.net
  注册码:3E2DB99400XX0DGF
  注册码:3E2DC99400XX0DGF
  注册码:3E2DDEDC0000GO5F


  迷你歌词注册码(支持最新版本)
  Name: weste.net
  Serial: 56D556DF18W0PG0F
  Serial: 56D57F52180U1QUF
  Serial: 56D5901A18QOC1OF

  Name: www.weste.net
  Serial: 57D5B4AE18GGGFGF
  Serial: 57D5CA3C18QQQHQF
  Serial: 57D5E46718GGGDGF
  Serial: 57D5F93718QQQHQF
  Serial: 57D60B0D18000D0F

  Name: MiniLyrics
  Serial: 4FD6628618CS1SCF
  Serial: 4FD6AA4418CS1SCF

  Name: FreeUser
  Serial: 47D6E76918S0SSQF
  Serial: 47D6F8C7180P00GF

  lxzdy123 发表于:2006-3-13 13:49:39